press

My v Growlight jsme velmi rádi, když můžeme šířit myšlenku a povědomí moderního hydroponického pěstování rostlin v interiéru. 

Nebráníme se osvěty pomocí online i tištěných médií. Ke každé spolupráci s novináři a redaktory přistupujeme s osobním nasazením. 

Naším cílem je poskytnutí dostatečného množství informací a obrazových materiálů pro tvorbu kvalitního obsahu, což zaručuje všestrannou spokojenost.

Pro zajištění námi požadovaného standardu a zpřístupnění informační databáze máme nastaveny 3 milníky spolupráce:

  1. Navázání spolupráce s dostatečným časovým předstihem před plánovaným publikováním příspěvku. Definování tématu a klíčových sdělení. Specifikace potřebných materiálů.
  2. Zaslání požadovaných obrazových materiálů v náhledové kvalitě, po odsouhlasení následuje zaslaní zvolených fotek v tiskové kvalitě.
  3. Zaslání textu na obsahovou korekturu v dostatečném předstihu před uzávěrkou, pro případné dílčí úpravy textu.

Těšíme se na naší budoucí spolupráci!

Kontakt pro spolupráci s médii
Jakub Fay
PR, marketing
+420 776 804 936
fay(zavinac)growlight.cz