OPTIMALIZACE INDOOR FAREM

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INDOOR PRODUKCE

Do nabídky námi poskytovaných služeb přidáváme i analýzu provozu hydroponického / aquaponického systému, farmy nebo skleníku. Nabízíme možnosti optimalizace farem, produkčních, technologických a operativních procesů. Cenným nástrojem pro efektivní automatizaci rostlinných procesů je naše řídicí jednotka GROWLIGHT Farmer.

Úvodní prohlídka

Nejdříve spolu probereme plány a cíle co od farmy čekáváte. Projdeme s vámi celou farmu a budeme se velmi pečlivě dívat. Budeme se vás také hodně ptát.

Rychlá pomoc

Identifikujeme největší slabiny farmy. Ukážeme vám, jak s vybavením co máte a s minimálními náklady vytěžíte vaše stávající technologie.

Analýza

Kompletně analyzujeme celou vaši farmu. Ověříme výkon osvětlení, vzduchování, ventilace, hodnoty živného roztoku i zdraví rostlin.

Dlouhodobý plán

Necháme vám čas na aplikaci rad z Rychlé pomoci a zatím rozmyslíme, jak nejlépe maximalizovat vaši produkci.

Optimalizace

Navrhneme potřebné úpravy, nabídneme, dodáme a instalujeme léty ověřený hardware. Na vaše přání svěříme starosti o řízení automatizovaných procesů Farmerovi, čímž zvýšíme ekonomiku provozu.

Partnerství

Budeme váš přítel na telefonu. Dohodneme pravidelné dodávky sazenic, pomůžeme s odbytem i vizí.

Do nejmenšího detailu

Naším úkolem je analyzovat současný stav farmy, její kompletní technologické vybavení pro osvětlení, provzdušnění roztoku, klima a vzduchotechniku. Součástí rozboru je i zkoumání procesů při kultivaci a sklízení rostlin.

Pěstební osvětlení

Přeměříme světelný výkon fotoaktivní radiace instalovaného osvětlení pro rostliny v různých vzdálenostech od zdroje světla. Posoudíme náklady na údržbu stávajícího osvětlení v porovnání s novým průmyslovým osvětlením pro rostliny.

Řízení systému

Zmapujeme, jak je váš systém monitorován, ovládán a řízen. Měřením zjistíme hodnoty klima na několika místech pěstebního prostoru, porovnáme s měřením řídicího systému a případně navrhneme vhodnější místo pro umístění senzorů.

Klima

Takto intenzivní produkce rostlin si klade nárok na dostatečnou koncentraci CO2, který je důležitý pro správný průběh fotosyntézy. Změříme kubaturu a optimalizujeme ventilaci prostoru s důrazem na zachování tepelné energie.

Vzduchovací soustava

Pozornosti neunikne ani vzduchovací soustava. Porovnáme instalovaný výkon vzduchovací soustavy s minimální a doporučenou hodnotou výkonu vzduchovacích kompresorů. Změříme množství kyslíku obsaženého v roztoku a doporučíme jeho optimální hodnotu

Naplníme farmu sazenicemi

Když už bude vaše farma připravena na optimalizovaný provoz, bude zbývat jen vše spustit
Vlastně ne, ještě chybí to nejdůležitějšísazenice. Zavezeme sazenice na osazení celé farmy, naplánujeme produkci a dohodneme pravidelné závozy sazenic.


Warning: Illegal string offset 'type' in /data/web/virtuals/205651/virtual/www/domains/prirodanadosah.cz/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Generator.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'context' in /data/web/virtuals/205651/virtual/www/domains/prirodanadosah.cz/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Generator.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'file' in /data/web/virtuals/205651/virtual/www/domains/prirodanadosah.cz/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Generator.php on line 132