NÁVRHY VERTIKÁLNÍCH FAREM

TOVÁRNA NA POTRAVINY

V posledním století probíhající urbanizace změnila způsob, jakým si lidé obstarávají svou denní dávku potravy. Dříve potravinově nezávislí obyvatelé se sestěhovali do měst a potravu pro ně začaly dovážet kamiony.  Ve 3. tisíciletí máme nové možnosti, proto nejezdíme přes celou Evropu, ale pěstujeme čerstvé potraviny lokálně a po celý rok.

začneme návrhem

Vymyslíme, jak nejlépe uzpůsobit novostavbu jejímu cílovému záměru. Pokud máme možnost, využijeme i váš brownfield

Zajistíme projekt a financování

Ve spolupráci s našimi partnery sestavíme kompletní projektovou dokumentaci. S tou zajdeme do bankovního domu, který chápe benefit lokálních městských továren na potraviny.

Pustíme se do toho

V hydroponii i aquaponii je řada stále se opakujících činností, vyžadují čas váš, nebo vašich zaměstnanců. Automatizací těchto procesů zvýšíte výnos a minimalizujete náklady na energie a lidskou práci.