AUTOMATIZACE HYDROPONIE

Opakující se procesy

V hydroponii i aquaponii je řada stále se opakujících činností, vyžadují čas váš, nebo vašich zaměstnanců. Automatizací těchto procesů zvýšíte výnos a minimalizujete náklady na energie a lidskou práci.

potřeby rostlin se mění

S železnou pravidelností probíhá dopouštění vody do systému, úprava kyselosti i hnojeni a následná pravidelná kontrola hodnot živného roztoku.

Spolu s úpravou klima podle množství rostlinné hmoty se jedná o procesy, kterými strávíte dny, týdny i měsíce pracovního času. 

Slider

potřeby rostlin se mění

S železnou pravidelností probíhá dopouštění vody do systému, úprava kyselosti i hnojeni a následná pravidelná kontrola hodnot živného roztoku.

Spolu s úpravou klima podle množství rostlinné hmoty se jedná o procesy, kterými strávíte dny, týdny i měsíce pracovního času. 

Řídicí jednotka GROWLIGHT Farmer

MODELOVÝ PŘÍKLAD ÚDRŽBY

hydroponického systému po dobu 52 týdnů. Do výpočtu jsou zahrnuty opakující se činnosti s přihlédnutím k lidskému faktoru

Příklad týdne údržby zahrnující nejčastější činnosti spolu s potřebnou časovou dotací uvedenou v minutách.

ČINNOST

BEZ ŘÍZENÍ

S GL FARMER

ÚPRAVA KLIMA
DOPOUŠTĚNÍ
ÚPRAVA VODY
KONTROLA SYSTÉMU
0
0
0
0
0
0
0
0
CELKEM [ MINUTY ] / TÝDEN
LIDSKÝ FAKTOR +30%
ÚDRŽBA [ MINUTY ] / TÝDEN
0
0
0
0
0
0

ÚDRŽBA [ HODINY ] / ROK

0
HODIN / ROK
0
HODIN / ROK

MZDOVÉ NÁKLADY / ROK

0
á 160,-/hod
0
á 160,-/hod
  • BEZ ŘÍZENÍ
  • S GL FARMER
BEZ ŘÍZENÍS GL FARMER
ÚPRAVA KLIMA
Pravidelná změna nastavení regulátorů ventilace pro úpravu klima podle množství rostlinné hmoty.
301
DOPOUŠTĚNÍ
Dopouštění vody do systému.
601
ÚPRAVA VODY
Úprava teploty, pH a hnojení živného roztoku
1201
KONTROLA SYSTÉMU
Pravidelná kontrolní měření všech podstatných hodnot včetně záznamu.
1201
CELKEM [ MINUTY ] / TÝDEN
Součet týdenních časových dotací pro jednotlivé činnosti.
3304
LIDSKÝ FAKTOR +30%
Riziková složka efektivity a chybovosti obsluhy.
991
ÚDRŽBA [ MINUTY ] / TÝDEN
Součet týdenní časové dotace s rizikovou složkou obsluhy.
4295
ÚDRŽBA [ HODINY ] / ROK
Roční údržba hydroponického systému bez řízení a automatizace v hodinách.
3725
MZDOVÉ NÁKLADY / ROK
Mzdové náklady na roční údržbu hydroponického systému při ceně 160,- Kč za hodinu práce.
59 500800
Funkce FarmeraDalší informace